مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان: با بیش از ۵۰ درصد فرسودگی در زیرساخت صنعت مواجه هستیم/نوسازی و بازسازی صنعت دارو باید به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شود

#