۱۴۰۲/۱۲/۱۴

نخستین پرواز بدون تولید کربن بر فراز اقیانوس آرام

#