معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد؛ ۳۰درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت فعال هستند

#