۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مسعود خوانساری در سی و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد: ۳ خواسته اقتصادی بخش خصوصی از دولت دوازدهم

#