اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با وزیر بهداشت دیدار کردند؛ تذکر رییس جمهور برای حل مشکلات صنعت داروسازی / پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقه شرکت‌های دارویی تا دو هفته آینده

#