دبیر علمی پنجمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی در پیامی اختصاصی بیان کرد: شیوع گسترده سندروم متابولیک /سالم سازی مکملهای ورزشی اولویت هر کشوری است

#