در جلسه هیات‌مدیره سندیکا با نمایندگان بانک عامل و صرافی عنوان شد: بررسی راه‌های جدید انتقال ارز دارو

#