وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد؛ شرایط استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

#