۱۴۰۲/۱۲/۰۸

واکنش وزیر بهداشت به اظهارات ضدایرانی ترامپ

#