دکتر عبده‌زاده: وظیفه ملی ما از وظیفه بنگاهی‌مان مهم‌تر است

#