همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی و دانشگاهی: دو هزار عنوان کتاب دارویی رونمایی می شود/ اختصاص یارانه به دانشجویان متقاضی خرید کتاب از نمایشگاه

#