مهندس سید حسین صفوی: فعالیت بیش از ۲۰۰ شرکت در زمینه تولید محصولات پزشکی های‌تک

#