نمایشگاه بین المللی اصفهان فارما و ششمین همایش طلای سبز به کار خود پایان داد؛ بازدید ۴۵۰۰ نفر از سه روز برپایی نمایشگاه بین‌المللی اصفهان فارما

#