مهندس احمد خارزی سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو: مقابله ما با تحریم‌ها، ریشه در فرهنگ ایثارگری دارد

#