۱۴۰۲/۱۲/۰۸

با همکاری سازمان غذ و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران؛ شیوه‌نامه کنترل بازار و نحوه برخورد با متخلفان اعلام شد

#