معاون درمان سازمان تامین اجتماعی خطاب به رییس انجمن داروسازان: ضرورت تعامل و گفت‌وگوی صادقانه جهت حل معضلات بهداشتی

#