سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی: اشتغال و سلامت؛ اولویت بودجه سال ۹۷ / توجه کمیسیون تلفیق به بودجه پایدار نظام سلامت

#