دکتر غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: پخش اخبار منفی درباره تولیدات دارویی یک شرکت، مختص ایران نیست

#