در گفت و گو با رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران مطرح شد: آغاز ساخت دومین کارخانه داروسازی تامین در آذربایجان/ فرصت نوسازی شرکت‌های دارویی در برجام

#