نشست خبری همایش تقدیر از توانمندی‌های تولیدی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی: از ۷۰ محصول جدید دارویی تقدیر می‌شود

#