در مراسم افتتاحیه اولین نشست هم‌اندیشی خبرگان نظام دارویی کشور: زیرساخت قوی تولید دارو در کشور/ پیوستن به سازمان تجارت جهانی در گرو گرفتن امتیاز است

#