گزارش ۳/ چالش‌های نقدینگی در صنعت داروسازی با حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا بررسی شد؛ نگران عدم پرداخت بیمه‌ها و تاثیر آن در بازار دارو هستیم

#