برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ج.ا.ایران در سوریه- آذر ماه ۱۴۰۲

#