۱۴۰۲/۱۲/۰۸

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ ۳۳ برگزیده صنعت و معدن معرفی و تجلیل شدند/ تقدیر از نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

#