۱۴۰۲/۱۲/۰۷

استفاده از خدمات بانک تعاون اسلامی به تجار و بازرگانانی که با کشور عراق مبادلات تجاری دارند- معاونت تشکل ها

#