۱۴۰۳/۰۲/۳۱

احمدیانی در اولین نشست عمومی شرکت‌های عضو سندیکا در دوره ششم تاکید کرد: مشکلات صنعت پس از پرداخت مطالبات حل خواهد شد؟/صادرات؛ تنها راه برون رفت صنعت از مشکلات فعلی

#