۱۴۰۳/۰۱/۲۶

دکتر اخوان فرید در دومین نشست اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با حضور رییس سازمان غذا و دارو: ضرورت شفاف سازی در حوزه صنعت دارو

#