در میزگرد پایانی اولین نشست هم‌اندیشی خبرگان نظام دارویی کشور مطرح شد: ضرورت تشکیل کارگروه WTO در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

#