دکتر محمود نجفی‌عرب؛ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، روشی برخلاف مسیر حمایت از تولید

#