دکتر شیبانی : قیمت‌گذاری داروهای OTC در سازمان غذا و دارو مورد اعتراض سندیکا و صاحبان صنایع داروسازی است

#