وزیر بهداشت در آیین رونمایی از دو محصول جدید در اصفهان

#