به همت سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ؛ دوره‌های آموزشی MBA دارویی توسط متخصصان این حوزه برگزار می‌شود

#