تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه‌ دستگاه‌های اجرایی اعلام شد.

#