همزمان با برگزاری نمایشگاه inter pack آلمان، سندیکا گزارش می‌دهد؛ خیز آلمانی‌ها برای حضور در سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما

#