۱۴۰۲/۱۲/۱۲

دبیر علمی دوره آموزشی ” مروری بر طراحی سیستم‌های هوارسان (AHU) و هواساز (HVAC) در صنایع داروسازی براساس راهنماهای بین‌المللی” : ارایه تجربیات؛ مهمترین هدف برگزاری دوره‌های آموزشی

#