بر اساس نظرسنجی یک موسسه معتبر تحقیقات بازار مشخص شد: پزشکان معتقدند بین کیفیت داروهای تولیدشده در شرکت‌های مختلف تفاوت وجود دارد

#