۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو اعلام کرد برنامه ریزی برای دسترسی ۸۰ درصدی چهار گروه دارویی تا سال ۲۰۲۵

#