دیناروند در ضیافت نوروزی سندیکا: افزایش ۳۰ درصدی سهم اشتغال در شرکت‌های بزرگ سلامت/ آریوژن، پویش دارو و سیناژن پیشرو در اشتغال

#