دکتر عباس کبریایی‌زاده: صنعت داروسازی بومی شده باید به فکر صادرات باشد/ بازدید ۲۷ هزار نفر از دومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

#