۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاع رسانی به تشکل ها درخصوص جلسه هجدهم مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴- سود سهام عدالت- سازمان خصوصی سازی و … ‎

#