۱۴۰۲/۱۲/۰۷

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در دومین کنفرانس سالیانه صنعت داروی ایران: به جای اینکه مشکلات را به رخ هم بکشیم، همدلانه کنار هم باشیم

#