با اعلام دبیرخانه دومین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما: بیش از نیمی از غرفه‌های نمایشگاه پر شدند/ ایتالیا در راس شرکت های اروپایی متقاضی حضور در ایران فارما ۲۰۱۶

#