دکتر کبریایی زاده در گفت‌وگو با روزنامه سپید: صنعت داروسازی با نظام قیمت گذاری غیرمنصفانه زمین‌گیر شده است

#