رئیس سازمان غذا و دارو: برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی عرصه نمایش قدرت صنعت دارویی کشور است

#