گزارش ۲/ چالش‌های نقدینگی در صنعت داروسازی با حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا بررسی شد؛ دولت با دست خودش صنعت داروسازی را فلج می کند

#