اطلاعیه/ از سوی بانک توسعه صادرات ایران تخصیص یافت؛ ۱۸میلیون یورو اعتبار جهت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به عراق

#