اولین نمایشگاه بین المللی اصفهان فارما و ششمین همایش طلای سبز آغاز به کار کرد؛ صنعت دارویی ایران به ۱۰۰ درصد تولید نزدیک شده است

#