همه صنایع باید مطالبه‌گر پشتیبانی و مانع‌زدایی تولید باشند

#