مدیرعامل شرکت داروسازی آریوژن فارمد:قوانین خلق‌الساعه، عدم توسعه را به داروسازی تحمیل می‌کنند/ بی‌توجهی به بازسازی، نوسازی و توسعه، زیان دوسویه است

#