۱۴۰۳/۰۲/۳۱

رییس سندیکا در نشست بررسی وضعیت دارویی کشور و چالش‌های آینده بازار دارو تاکید کرد: با بهره‌گیری از الگوها می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم

#